Migrationsverket

By december 26, 2017Uncategorized

Inredningskonsult, 2016/2017

Ombyggnation och helt ny inredning vid flytt till ny lokal.
Beställare: Migrationsverket i Lindesberg via GKAK.

©2015 Marie Brauner